โปรโมชั่น คุ้มสุด ฉลองเปิดฟาร์ม ปกติ 100 บาท เหลือเพียง 60 บาท แถมหญ้าป้อนอาหารสัตว์ 2 มัด ฟรี

Farm & Garden

Farm & Garden

Sheep Vil's ฟาร์มแกะอุบล  ชีฟวิลล์ฟาร์มแกะ แหล่งท่องเที่ยวเมืองอุบล จุดนัดพบ ร้านอาหารในอุบล ร้านเครื่องดื่มในอุบลสถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้ง Sheep Vil's ฟาร์มแกะอุบล  ชีฟวิลล์ฟาร์มแกะ แหล่งท่องเที่ยวเมืองอุบล จุดนัดพบ ร้านอาหารในอุบล ร้านเครื่องดื่มในอุบลสถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้ง Sheep Vil's ฟาร์มแกะอุบล  ชีฟวิลล์ ฟาร์ม sheepvil