โปรโมชั่น คุ้มสุด ฉลองเปิดฟาร์ม ปกติ 100 บาท เหลือเพียง 60 บาท แถมหญ้าป้อนอาหารสัตว์ 2 มัด ฟรี

Contact Us

Contact Us

ชีฟ วิลล์ ฟาร์ม
ที่ตั้ง           เลขที่ 222/1  หมู่ 7  ถนนชยางกูร
                  ตำบลขี้เหล็ก    อำเภอเมือง
                  จังหวัดอุบลราชธานี  34000

โทรศัพท์      081-548-4877

Email          sheepvilubon@gmail.com
Sheep Vil's ฟาร์มแกะอุบล  ชีฟวิลล์ฟาร์มแกะอุบล แหล่งท่องเที่ยวเมืองอุบล จุดนัดพบ ร้านอาหารในอุบล ร้านเครื่องดื่มในอุบลสถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้ง Sheep Vil's ฟาร์มแกะอุบล  ชีฟวิลล์ฟาร์มแกะ อุบลแหล่งท่องเที่ยวเมืองอุบล จุดนัดพบ ร้านอาหารในอุบล ร้านเครื่องดื่มในอุบลสถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้ง Sheep Vil's ฟาร์มแกะอุบล  ชีฟวิลล์ ฟาร์ม sheepvil