โปรโมชั่น คุ้มสุด ฉลองเปิดฟาร์ม ปกติ 100 บาท เหลือเพียง 60 บาท แถมหญ้าป้อนอาหารสัตว์ 2 มัด ฟรี

Super VIP Private Room

Super VIP Private Room
ห้อง VIP ชั้น 2  และก้อ เรามีห้อง VIP ชั้น 2  เปิดบริการแล้วนะคะ